Kundnöjdhet

Foodservice

Professionella foodservicelösningar

Kundnöjdhet

Förväntningar från kund
Beståndet .

I Europa är McCain partners med 1500 bönder som har ett starkt engagemang för kvalitet och hållbarhet .

Urval .
Varje lass potatis som kommer in i fabrikerna analyseras nogrannt (storlek och defekter) för att bedöma deras lämplighet för tillverkningen. Experterna på McCain jobbar nära ihop med våra partners inom jordbruket och de arbetar tillsammans för att optimera driften av jordbruket .

Kontrollerna.
McCain kontrollerar regelbundet kvaliten på potatisen :

- Före och efter skörd .
- Varannan månad under lagring av potatisen .

- Vid leverans till fabrikerna kontrolleras samtliga transporter.

Sammanlagt 1800 prover samlas årligen in och analyseras .

 

- En balanserad kost : McCain har förbundit sig till att erbjuda produkter som bidrar till en en balanserad kost genom att använda en solrosoljeblandning med 88% omättade fettsyror (inga transfetter) i alla McCain produkter .

 

- Livsmedelssäkerhet : detta respekteras genom hela processen, från producent till konsument.

Hälso -och miljövård :
McCain odlar potatissorter som kräver mindre vatten. Gödningsmedel och bekämpningsmedel används endast om det är absolut nödvändigt.

Inga konserveringsmedel :

Enligt gällande regelverk. Löpande kontroller under hela processen .

Säkerhet i processen :

HACCP-direktiv följs av jordbrukarna, med kontroller för odling och potatis, utvärdering och riskhantering.

Spårbarhet :

McCain kan spåra en produkt från konsument till fabrik och fält. Batchnummer finns på alla förpackningar.